Free songs
Home / Novi lekovi / Novi lek za rak pluća

Novi lek za rak pluća

Anti-tumorski lek Avastin (bevacizumab) odobren je u EU za primenu u prvoj liniji lečenja obolelih od uznapredovalog raka pluća ne-malih ćelija u kombinaciji s hemoterapijom. Rak pluća ne-malih ćelija najčešći je oblik raka pluća od kojeg dnevno u svetu umire više od 3.000 ljudi.

Taj se oblik raka obično otkrije u uznapredovaloj fazi bolesti, kada se već proširio na druge delove tela, a prosečno preživljavanje obolelih iznosi između osam i deset meseci. Avastin je jedini lek koji je u kombinaciji s hemoterapijom omogućio preživljavanje bolesnika duže od godinu dana.

Novi lek sprečava stvaranje tumorskih krvnih sudova odgovornih za snabdevanje tumora kiseonikom i hranjivim materijama.

Evropsko odobrenje temelji se na pozitivnim rezultatima dveju velikih studija koje su potvrdile bolju delotvornost Avastina kada se primenjuje u kombinaciji sa hemoterapijom u odnosu na samo hemoterapiju. Po podacima Svetske zdravstvene organizacije, rak pluća vodeći je uzrok smrti koje se povezuju sa zloćudnim bolestima – njemu se pripisuje 19,7 posto smrti uzrokovanih zloćudnim bolestima.

Samo u Evropi, lani je od raka pluća umrlo 334.800 osoba. Svake godine se u svetu otkrije više od 1,2 miliona novih slučajeva raka pluća i bronha. Rak pluća ne-malih ćelija najčešći je oblika raka pluća i javlja se u više od 80 posto slučajeva, a većinom se otkriva tek u uznapredovaloj fazi, kada je neoperabilan i kada se proširio na udaljene organe. Usprkos primeni hemoterapije kao prve linije lečenja, manje od pet posto obolelih preživi pet godina od postavljanja dijagnoze, a većina obolelih umire unutar šest meseci.

(Visited 215 times, 1 visits today)

About Urednik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top