Free songs
Home / Alarm / Preporuke Medicinskog fakulteta za izradu sredstava za dezinfekciju

Preporuke Medicinskog fakulteta za izradu sredstava za dezinfekciju

Sredstva koja su u svakodnevnoj upotrebi u domaćinstvu:

Najefikasniji proizvodi su:

70% etanol – pravi se od 67g (73mL) 96% etanola + 33g (27mL) prokuhane i ohlađene vode ili destilovane vode. Voda mora biti hladna, jer u suprotnom će pri mješanju ispariti etanol i dobijamo nižu koncentraciju koja neće ostvariti efekat dezinfekcije. Korona virus se uništava u roku od 1 minut.

Napominjemo da rakija nije sredstvo za dezinfekciju površina i ruku, jer sadrži 40-50% alkohola. Ta koncentracija neće dovesti do ubijanja virusa.

Kako WHO daje preporuke, da su maramice sa 70% alkoholom najefikasnije za dezinfekciju i ruku i površina, preporučujemo da se uzmu obični papirni obrusi (kuhinjski ili obične papirne maramice) i nakvase sa 70% alkoholom. Ovo treba čuvati u kutijama/ambalaži koje su nepropusne.

Deterdženti za suđe ili za veš, kao i šamponi za kosu – svi su vrlo efikasni kao sredstva za dezinfekciju površina, jer natrijum-lauril-sulfat ovde ostvaruje dezinfekciju, a on je sastojak svih ovih proizvoda. Dobri su za dezinfekciju porvšina. Nakon 2-3 minuta porvšine isprati sa vodom.

Natrijum-hipohlorit NaOCl (Domestos, Varikina) – pomješati 1:50, tj. 1mL Na-hipohlorita sa 50 mL vode ili prema uputstvu na ambalaži (20 mL Domestosa ili Varikine + 980 mL vode) – vrlo je efikasan za dezinfekciju površina, a dokazano je od strane Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) da je već u koncentraciji od 0,1% efikasan u uništavanju virusa COVID-19. Korona virus se uništava u roku od 5 minuta.

Oprez pri izradi ove mješavine, jer usljed isparljivosti natrijum-hipohlorit nagriza disajne puteve. Koristiti hladnu vodu kako bi se smanjilo isparavanje. Rastvor se pravi svjež i kao takav koristi (jednom dnevno). Za dezinfekciju hodnika, stubišta i slično, doza se mora povećati za 50%:

30 mL Varikine ili Domestosa pomješati sa 980 mL (oko 1L) vode. Prije korištenja rastvor se mora dobro promješati.

0,5% vodonik peroksid – napraviti od 3% vodonik-peroksida:

20 mL 3% vodonik-peroksida i pomješati sa 80 mL prokuhane i ohlađene vode ili

bočicu od 100 mL 3% vodonik-peroksida i razblažiti sa vodom (prokuhane i ohlađene) do 0,5L. Ovaj rastvor može i za dezinfekciju ruku i površina.

Benzalkonijum-hlorid (Asepsol) – rastvor 0,1% se dobija rastvaranjem 20mL asepsola u 980mL vode. Ova koncentracija se koristi za dezinfekciju ruku i porvšina. Efikasan je za dezinfekciju, ali najslabiji od svih prethodno navedenih za uništavanje korona virusa.

Pored ovih sredstava, kao dezinficijensi za uništavanje korona virusa djeluju još i:

povidon-jod 10%

izopropanol

natrijum-hlorit (NaClO2)

formaldehid

Zaključak:

Istraživanjem je pokazano da se srodni virusi (SARS, MERS HCoV) virusu SARS-CoV-2 mogu zadržati na površinama kao što su metal, staklo, plastika do 9 dana, ali se mogu efikasno inaktivisati dezinfekcijom ovih površina sa 62-71% etanolom, domestosom, varikinom (0,5% :50), 0,5% vodonik peroksidom ili 0,1% natrijum-hloritom u toku 1 minute.

Drugi biocidni agensi kao što je 0,05-0,2% benzalkonijum-hlorid ili 0,02% hlor-heksidin-diglukonat su manje efikasni.

(referenca https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670120300463)

(referenca https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK144054/)

Uliti u tikvicu od 1000 mL:

etanol 96% v/v, 833,3 mL

H202 3%, 41,7 mL

glicerol 98%, 14,5 mL

Tikvicu dopuniti do 1000 mL sa destilovanom vodom ili vodom koja je prokuhana (ključala 5 minuta) i ohlađena.

(Koncentracija etanola 80% v/v, glicerola 1,45% v/ , vodikovog peroksida (H202) 0,125% v/v).

Ulijte u tikvicu od 1000 mL:

izopropil alkohol (čistoće 99,8%), 751,5 mL

H202 3%, 41,7 mL

glicerol 98%, 14,5 mL

Tikvicu dopuniti do 1000 mL destilovanom vodom ili vodom koja je prokuhana i ohlađena.

Treba koristiti samo reagense farmakopejske kvalitete, a ne proizvode tehničkog stepena. Koncentracija izopropilnog alkohola 75% v/v, glicerola 1,45% v/v, vodikovog peroksida 0,125% v/v.

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf)

(Visited 77 times, 1 visits today)

About Urednik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top